0

เซรั่มอมินตา คว้ารางวัลเครื่องสำอางดีเด่นระดับชาติ ในงานสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2563

เซรั่มอมินตา คว้ารางวัลเครื่องสำอางดีเด่นระดับชาติ ในงานสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2563


2020-11-13 16:46:42
แบรนด์อมินตา คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า 130 องค์กร จัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 “นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุข ทุกวัย” ขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทย นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจประเทศ เชิญประชาชน ชิม ช้อป ใช้ สไตล์ NEW NORMAL ในโซนจำหน่ายสินค้าสุขภาพ อาหารสุขภาพ และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพจากกว่า 500 ร้านค้า พร้อมชมนิทรรศการ/ บริการนวดไทย คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยครบวงจร แจกหนังสือสมุนไพร กล้าไม้ และเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 17 


ในปีนี้ได้จัดงานในรูปแบบ New Normal เข้มข้นมาตรการตรวจคัดกรอง และการป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ จุดสัมผัสร่วม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานปีละมากกว่า 200,000 คน 

นายอนุทินกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นเวทีขับเคลื่อนและสื่อสารนโยบายระดับชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประชาชนรู้จักคุณค่า นำมาใช้ประโยชน์ และมีการวิจัยพัฒนา สร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย การนวดไทยที่ได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ มาใช้ในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้นำการนวดไทยมาจัดแสดงนิทรรศการและให้บริการประชาชน รวมทั้งได้จัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมาให้บริการครบวงจร ฟรี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 4 รางวัล แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards: PMHA) พ.ศ. 2563 จำนวน 15 รางวัล พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2563 จำนวน 14 รางวัล ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 4 รางวัล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รางวัล 


และแบรนด์อมินตา ก็เป็นหนึ่งแบรนด์
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้เข้ารอบ 
จนกระทั่ง   "ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า"   (อมินตา สกิน เพอร์เฟคชั่น   เซรั่ม
สามารถพิชิต   รางวัล ในประเภท 
"ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ"     ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับแบรนด์สมุนไพรไทยให้ก้าวไกลไปถึงระดับโลก


สำหรับรางวัลนี้ มีหลากหลายแบรนด์ จากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อเฟ้นหาความเป็นที่สุดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับชาติ ที่มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด   9 สาขา ที่จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการถึง 8 ท่านด้วยกัน 


อ้างอิงจาก

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34767

https://www.thairath.co.th/news/society/1923104