0

สวก. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สวก. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์


2020-11-04 13:10:14


                วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)     หรือ สวก. เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”   ในงานสัมมนา   “การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ” จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของ สวก. ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่


1. นางสาวมณฑิรา แก้วดี นักวิเคราะห์อาวุโส 2 สวก. ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายทอด หรือ license ผลงานวิจัยของสวก.ให้ผู้ประกอบการที่สนใจ


2. สัตวเเพทย์หญิงเมวดี บัวบุญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บิ๊ค เคมิคอลจำกัด ผู้ประกอบการที่รับ license ผลงานวิจัยจากสวก. มากกว่า 10 ผลงาน ภายใต้แบรนด์ DHAVI


3. นางสาวจิตติมา มานะไชยรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมินตา คอสโม จำกัด ผู้ประกอบการที่รับ license ผลงานวิจัยจากสวก. เครื่องสำอางจากสารสกัดดอกไม้สีเหลือง 3 ชนิด ภายใต้แบรนด์ AMINTA


4. นายอาทร วิจิตรอมรเลิศ เจ้าของและผู้จัดการโรงงานมหาชัยพลาสติก เจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 4 ผลงาน


5. ผู้ดำเนินรายการ นายชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา


 รวมทั้ง สวก. ได้ร่วมออกบู๊ทให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยนักวิเคราะห์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สวก. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอื่นๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจภายในงานด้วยอ้างอิงจาก

http://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=588