0

ม.มหิดล สุดเจ๋ง ค้นพบกระชายขาว ต้าน

ม.มหิดล สุดเจ๋ง ค้นพบกระชายขาว ต้าน "โควิด-19" ได้เกือบ 100%


2020-12-28 15:17:18

"แพทย์-นักวิจัย" ม.มหิดล ค้นพบสารออกฤทธิ์ 2 ชนิดต้านไวรัส "โควิด-19" ในกระชายขาว สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ทีมวิจัยที่เป็นการร่วมมือกันของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ม.มหิดล  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS
  
พบว่า ใน  กระชายขาว มีสารอยู่ 2 ตัว ที่มีฤทธิ์ต้านโควิด-19 สูงมาก ทางด้าน ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา กล่าวว่า   ทีมวิจัยค้นพบว่ามีสารสกัดจากกระชายขาวที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ถึง 100% 


 โดยสารสำคัญทั้ง 2 ตัวที่อยู่ในกระชายขาว คือ Pandulatin A  และ  Pinostrobin  ทั้งนี้ สารทั้งสองตัวในกระชายขาว   สามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด-19   ได้ โดยสารทั้งสองตัวนี้สามารถลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อจาก 100% ให้ลดลงจนเหลือ 0% เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งเซลล์ในการผลิตไวรัสได้ถึง 100% อีกด้วย 
กินกระชายขาว จากในอาหาร หรือ กับข้าวต่างๆ ช่วยลดโควิด-19 หรือไม่ ? 


 ดร. ศุภฤกษ์ ให้ข้อมูลว่า ในขณะนี้คิดว่า   หากจะใช้สารสกัดจากกระชายขาว เพื่อต้านโรคโควิด-19 ควรยังอยู่ในรูปแบบของสารสกัดก่อน เพื่อควบคุมปริมาณสารสำคัญที่จะออกฤทธิ์ได้อย่างแน่นอน สามารถควบคุมปริมาณในการกินให้เหมาะสม โดยที่เราไม่ต้องกินเยอะจนเกินไป นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจดสิทธิบัตร งานวิจัยของไทย การค้นพบสารสกัดจากกระชายขาว เพื่อใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   หรือ โควิด-19 ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย และจะพยายามทำให้สารสกัดจากกระชายขาวที่พบมาทำเป็นยา ทดสอบความปลอดภัยต่างๆ ทั้งกับสัตว์ทดลอง และมนุษย์ คาดว่าจะใช้เวลาราว 10 เดือน - 1 ปี เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในอนาคตข่าวลงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 08:38 น. 
อ้างอิง

https://www.komchadluek.net/news/crime/451620