0

"ชวนช้อป" วันหยุดยาว เพื่อนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีกัน!!!


2020-10-21 09:22:52

มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เงื่อนไขเป็นอย่างไร? ซื้ออะไรได้ 

มาเช็คกันเล้ยยยย !!


ล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” (คล้ายโครงการช็อปช่วยชาติ ที่เคยมีเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา) เพื่อหวังที่จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการไปลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 3 หมื่นบาท เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่านอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางและรายได้ปานกลางระดับสูง  ในการซื้อสินค้าและได้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับในปีภาษีถัดไป 


จุดประสงค์: 

 • กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
 • ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนผู้มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน

รายละเอียด: 

 • ผู้มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563
 • ระยะเวลาโครงการ: 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • ต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปด้วย
 • หากใช้สิทธิ์ในโครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ของอีก 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ นั่นคือ 1) โครงการคนละครึ่ง และ 2) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สามารถซื้อได้ทั้งร้านค้าทั่วไป และร้านค้าออนไลน์ เฉพาะที่อยู่ในระบบภาษีและออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้


ยกเว้นการซื้อสินค้าและบริการดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีในโครงการนี้ได้ ประกอบด้วย


 1. สุรา, เบียร์ และไวน์
 2. ค่าน้ำมัน และก๊าซ
 3. ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 4. ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว
 5. ยาสูบ
 6. รถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และเรือ
 7. ค่าบริการ E-book
 8. ค่าที่พักโรงแรม


สำหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT
 • ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน


โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

ส่วนระยะเวลาของมาตรการช้อปดีมีคืนเริ่มตั้งแต่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564